Dansk, Idræt, Specialpædagogik

Når vi lave yoga med børn og unge skaber vi et rum hvor vi kan undersøge

Biologi, Dansk, Engelsk, Geografi, Historie, Kristendomskundskab/Religion, Matematik, Natur/Teknik, Samfundsfag¨, Specialpædagogik, Tysk

Jeg kommer ud til jer i klasserummet og giver jer konkrete redskaber til

Dansk, Idræt, Specialpædagogik

De skal lege med kroppen, åndedrættet og sanserne.

Idræt

Opstart med instruktion i sikkerhed og kort gennemgang

Idræt, Natur/Teknik

Der bliver tale om to dobbelttimer hvor to boksetrænere vil guide elever

Idræt

En idrætsdag på vandet

Biologi, Idræt

Med dette bueskydningsforløb får eleverne en unik mulighed for at

Biologi, Historie, Idræt, Samfundsfag¨

Spil bold med Nykøbing Falster Håndboldklub

Biologi, Geografi, Historie, Natur/Teknik, Samfundsfag¨

2 instruktører tager klassen igennem en historie om Sydfalsters geologi

Biologi, Fysik/Kemi, Hjemkundskab, Matematik, Natur/Teknik

Gårdbesøg på produktionslandbrug hos skolekontaktlandmænd.

Idræt, Matematik

En dag på travbanen med fokus på regning og matematik

Biologi, Idræt, Kristendomskundskab/Religion, Samfundsfag¨

Et forløb af 4 gange af 1 times varighed med to specialister.

Dansk, Matematik

Undervisning i Bridge med moderne undervisningsmateriale.

Dansk, Matematik

Bridge er et kortspil, der udvikler matematiske, psykologiske og logiske

Dansk, Matematik

Ca. 2 timers intro til Bridge.