Dansk, Idræt, Specialpædagogik

Når vi lave yoga med børn og unge skaber vi et rum hvor vi kan undersøge

Idræt

Dansk Fægteforbund og Moderne Femkamp Danmark vil oprette en forening i

Biologi, Dansk, Engelsk, Geografi, Historie, Kristendomskundskab/Religion, Matematik, Natur/Teknik, Samfundsfag¨, Specialpædagogik, Tysk

Jeg kommer ud til jer i klasserummet og giver jer konkrete redskaber til

Dansk, Idræt, Specialpædagogik

De skal lege med kroppen, åndedrættet og sanserne.

Idræt, Natur/Teknik

Der bliver tale om to dobbelttimer hvor to boksetrænere vil guide elever

Biologi, Dansk, Engelsk, Geografi, Håndarbejde, Historie, Hjemkundskab, Idræt, Natur/Teknik, Sløjd

Få kendskab til skoven og naturen med Ovstrup Spejdercenter

Biologi, Geografi, Historie, Natur/Teknik, Samfundsfag¨

2 instruktører tager klassen igennem en historie om Sydfalsters geologi

Idræt, Specialpædagogik

Fodbold skal være sjovt

Biologi, Fysik/Kemi, Hjemkundskab, Matematik, Natur/Teknik

Gårdbesøg på produktionslandbrug hos skolekontaktlandmænd.

Billedkunst, Dansk, Historie, Idræt, Musik

En sjov og unik måde at komme igennem tidernes historie.

Biologi, Idræt, Natur/Teknik, Specialpædagogik

2 uddannede instruktører kommer og lærer eleverne om brydesportens…